Kosmetické služby

kosmetika

Slovo kosmetika se odvozuje od řeckého slova kosmeo, což znamená zdobím, krášlím. Základním smyslem kosmetiky byla, je a bude krása. Kosmetes byly ve starověku osoby, které líčily herce. Snaha po krásném a svěžím vzhledu je stará jako lidstvo samo. V průběhu věků se však mění představa o tom, co je krásné. Každá doba, národ i civilizace si vytvářely svůj vlastní ideál krásy.

Náplň a poslání kosmetické péče je pěstění těla, zvláště ošetřování zdravé pleti a udržování jejího svěžího vzhledu v každém věku.

S kosmetickým ošetřením se běžně začíná kolem 25. roku, u mastné pleti i dříve.

Kosmetické služby